מפעל ומשרד

סביבת מפעל

ייצור עובש 1
ייצור עובש2
ייצור עובש 3
ייצור עובש 4
מפעל-סביבה1
מפעל-סביבה2
מפעל-סביבה3
מפעל-סביבה4
מפעל-סביבה5
מפעל-סביבה6
מפעל-סביבה7
מפעל-סביבה8
ייצור עובש02
ייצור עובש03
ייצור עובש04
ייצור עובש8
ייצור עובש 10
ייצור עובש10
ייצור עובש11
ייצור עובש12
ייצור עובש13

סביבת משרד

משרד-סביבה 1
משרד-סביבה2
משרד-סביבה3
משרד-סביבה4